Khởi công 13 dự án giao thông ở Sài Gòn

Đồng loạt 13 dự án lớn với tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng, được Ban Quản lý dự án đầu tư […]

29/04/2020