Đóng
 • vi
 • 25/09/2018

  TP.HCM cần 125 tỷ USD để phát triển cở sở hạ tầng

  UBND TP.HCM vừa đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, trong giai đoạn 2018 – 2022. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố trong giai đoạn này cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng (gần 125 tỷ USD).

  tp-hcm-can-125-ty-usd-de-phat-trien-ha-tang

  Nguồn lực huy động gồm: Vốn ngân sách; nguồn vốn từ xã hội; từ khu vực ngoài nhà nước; từ đầu tư trực tiếp nước ngoài… Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tạo cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư.

  Theo đó, TP.HCM sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách TP.HCM và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như: Nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí; tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác, vốn xã hội hóa; huy động tối đa nguồn lực xã hội, thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của TP.HCM.

  TP.HCM cũng đặt mục tiêu huy động tối đa nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của TP.HCM; nâng chất lượng và phát triển hài hòa cả về chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của TP.HCM…

  Phấn đấu trong giai đoạn này, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

  Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát triển của TP.HCM; đồng thời xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư trên địa bàn.

  >> Tp.HCM: Tăng tầng công trình nhưng không tăng dân

  Theo Vietnamnet

  Tin Tức - Sự Kiện liên quan