Đóng
 • vi
 • Giới Thiệu Công Ty

  Giới Thiệu Công Ty

  –  Công ty Bất Động Sản và Xây Dựng Điền Thuận là công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư, Phát triển Bất động sản và Xây dựng tại Việt Nam.

  Tên : Công ty TNHH Bất Động Sản & Xây Dựng Điền Thuận

  Địa chỉ: Số 3 đường TX 21, P. Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.HCM

  Điện thoại: 08.37169705

  Thành lp : 01/06/2016

  Mã Doanh nghip : 0313838618